xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Xây dựng mô hình VietGAP Mít và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại Châu Thành

Ngày 06-12-2021

Nhằm giúp nông dân nâng cao kiến thức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, về xu hướng và yêu cầu chất lượng rau quả theo VietGAP, có hồ sơ lưu trữ, sản phẩm có khả năng truy xuất được nguồn gốc sẽ nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, tạo ra nguồn hàng hóa chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tạo ra được nguồn thu nhập lớn cho nông dân trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Tạo tiền đề để phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái chất lượng cao.

Vì vậy, Trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Châu Thành thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng mít đạt tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain”.

Mô hình sản xuất mít theo tiêu chuẩn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain tại huyện Châu Thành nhằm giúp trái mít của huyện có hướng phát triển mới và bền vững hơn.

Dự án được thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2021 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với 63 nhà vườn trồng 87,9 ha mít. Các thành viên tham gia mô hình được hướng dẫn quy trình sản xuất mít theo tiêu chuẩn VietGAP, sơ cấp cứu, xây dựng nhà kho, bể pha thuốc, cách ghi chép nhật ký mua và sử dụng phân, thuốc bảo vệ thực vật,…Nhà vườn cũng được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận và xây dựng trang web với đầy đủ thông tin về kỹ thuật và thị trường tiêu thụ nhằm liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.

Kết quả đạt được từ mô hình: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đến tháng 11/2021 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Châu Thành kết hợp Trung tâm thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang thực hiện 03 cuộc tập huấn và 01 cuộc họp nhóm nông dân. Các nhà vườn đã được hướng dẫn về canh tác sản phẩm theo hướng an toàn VietGAP và truy xuất nguồn gốc theo công nghệ Blockchain, nhiều hộ tham gia sản xuất nên được diện tích và sản lượng cao./.

                                                                           Dương Ngọc Diễm My

                                                 Trạm Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật

     huyện Châu Thành


Đang online: 1
Hôm nay: 1410
Đã truy cập: 997770
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.