xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Vị Thanh tăng cường tổ chức triển khai tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022

Ngày 09-05-2022

Để chủ động tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Vị Thanh đã tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng bệnh trên gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022, cụ thể thực hiện theo Kế hoạch số 07/KH-PKT ngày 25 tháng 2 năm 2022 của phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh, thời gian tổ chức tiêm phòng từ ngày 01/3/2022 đến ngày 30/4/2022.

Thành phố Vị Thanh hiện có khoảng 2.512 hộ chăn nuôi, với tổng đàn gia súc, gia cầm: 4.259 con heo; 525 con trâu, bò; 659 con dê; 3.068 con chó, mèo và 125.124 con gia cầm. Những đàn nuôi với qui mô tập trung, có chuồng trại cơ bản luôn đảm bảo tốt công tác tiêm vắc xin phòng bệnh theo quy định các bệnh phải tiêm phòng tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể như một số bệnh: Lở mồm long móng ở heo, trâu, bò, dê; Tụ huyết trùng ở heo, trâu, bò; Dịch tả heo cổ điển; Cúm gia cầm (thể độc lực cao) ở gia cầm; Dịch tả vịt; Niu cát xơn ở gà; Dại động vật ở chó, mèo; bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và những bệnh nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành thú y.

Không những thế, nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ cũng thực hiện tốt việc tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đây chính là yếu tố phòng bệnh tốt, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Kết đã tổ chức tiêm phòng và giám sát tiêm phòng được:

- Bệnh cúm gia cầm: 82.922 con

- Bệnh Dại động vật: 475 con

- Bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò: 100 con

- Bệnh dịch tả heo cổ điển: 2.835 con

- Bệnh tụ huyết trùng heo, trâu, bò: 2.292 con

- Bệnh LMLM heo, trâu, bò, dê: 538 con

- Bệnh dịch tả vịt: 36.450 con

- Bệnh Newcastle gà: 17.570 con

Lê Trường Hận - Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Vị Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 1274
Đã truy cập: 536351
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.