xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

V/v lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân chăn nuôi với quy mô trang trại và nhà nuôi Chim yến đối với dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh (lần 3)

Ngày 12-05-2020

Tải file


Đang online: 1
Hôm nay: 77
Đã truy cập: 90617
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.