xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

V/v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý sai sót, vi phạm về công tác cán bộ

Ngày 10-04-2020

 

BC T? KI?M TRA TCCB .pdf


Đang online: 2
Hôm nay: 1245
Đã truy cập: 997605
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.