xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2022

Ngày 22-04-2022

Ngày 20/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang phối hợp UBND huyện Phụng Hiệp tổ chức Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2022 và ký kế hoạch phối hợp về lĩnh vực thả giống phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản giai đoạn 2021-2025 tại Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp.

Nhằm tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân cùng tham gia thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản trong tự nhiên.

Ảnh. Ông Đặng Ngọc Giao – PGĐ . Sở NN&PTNT Hậu Giang

phát biểu tại buổi lễ

Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng UBND huyện Phụng Hiệp và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2022 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.