xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật

Ngày 23-03-2022

        Thực hiện theo Kế hoạch 03/KH-CCKL ngày 14/02/2022 của Chi cục Kiểm lâm về tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật năm 2022. Vừa qua, Kiểm lâm viên, phụ trách công tác pháp chế đã triển khai đến tất cả công chức, viên chức thuộc Chi cục Kiểm lâm một số văn bản quy phạm pháp luật như sau: Luật số 67/2020/QH14 của Quốc hội ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, với mục đích nâng cao việc nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật chuyên môn, từ đó ứng dụng vào giải quyết công tác chuyên môn của Chi cục ngày càng hiệu quả hơn.

          Hình thức sinh hoạt: Họp trực tuyến tại các điểm cầu Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Phụng Hiệp và Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ.

          Trong buổi sinh hoạt ngày pháp luật, Lãnh đạo Chi cục và Kiểm lâm viên phụ trách công tác pháp chế, có đặt ra những câu hỏi, tình huống, những vấn đề thường xảy ra liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách, để tập thể thảo luận, giải quyết, nhằm kiểm tra lại việc tiếp thu các nội dung của văn bản cũng như kỹ năng xử lý tình huống trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả cho thấy đa số công chức, viên chức cơ bản nắm được các nội dung đã triển khai, đặc biệt là các nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn, trong xử lý vi phạm hành chính của ngành.

          Kết thúc buổi sinh hoạt ngày pháp luật, Lãnh đạo Chi cục có những đánh giá về chất lượng của buổi sinh hoạt thực hiện khá tốt. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Chi cục cũng có nhắc nhở và đề nghị khắc phục một số hạn chế, để thực hiện tốt hơn trong đợt triển khai sinh hoạt ngày pháp luật thời gian tới./.

Võ Hồ Vịnh - Chi cục Kiểm lâm


Đang online: 1
Hôm nay: 1276
Đã truy cập: 536353
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.