xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tổ chức họp giao ban bằng hình thức trực tuyến

Ngày 14-07-2021

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2021, tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hậu Giang, ông Bạch Văn Sơn, Chi cục trưởng chủ trì buổi họp giao ban ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bằng hình thức trực tuyến. Thành phần dự họp gồm có: Điểm cầu tại Chi cục có Ban lãnh đạo chi cục và một số công chức, viên chức; tại điểm cầu các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có lãnh đạo Trạm và các viên chức Trạm tham dự.

Ông Bạch Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Bạch Văn Sơn đề nghị lãnh đạo các Trạm báo cáo tình hình sản xuất lúa Hè Thu và Thu Đông 2021, các hoạt động chuyên môn của Ngành, tình hình tiêu thụ và giá cả sản phẩm trồng trọt, giá cả vật tư đầu vào sản xuất, tình hình giám sát và thẩm định mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, tình hình chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, mía,… Sau khi ghi nhận các ý kiến phát biểu ở các điểm cầu các Trạm và điểm cầu tại Chi cục, ông Bạch Văn Sơn phát biểu kết luận, chỉ đạo cuộc họp, trong đó ông nhấn mạnh phải thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt và bảo vệ cây trồng trên lúa và các loại cây trồng khác; với việc ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 cần phải theo dõi sát tình hình diễn biến giá cả sản phẩm trồng trọt, tình hình tiêu thụ, sản lượng các sản phẩm trồng trọt chủ lực được thu hoạch ở từng tháng trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện giám sát các mã số vùng trồng đã cấp, tổ chức thẩm định các hồ sơ đề nghị cấp mới; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện lập hồ sơ đăng ký cấp mã, tiến tới thực hiện việc cấp mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa theo phân cấp và hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật;…

Ngoài ra, ông Bạch Văn Sơn còn thông tin tình dịch dịch bệnh covid-19 hiện tại và nhắc nhở tất cả công chức, viên chức Ngành thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã được chỉ đạo tại các văn bản của Ban chỉ đạo tỉnh, của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid – 19, thực hiện theo chỉ đạo phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, nhưng nhu cầu nắm bắt thông tin chuyên ngành phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của đơn vị là cần thiết, việc ứng dụng phầm mềm mạng xã hội tổ chức cuộc họp giao ban bằng hình thức trực tuyến là một cần thiết và phù hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hình thức này sẽ được tiếp tục duy trì thực hiện trong thời gian tới, không chỉ họp giao ban mà còn được sử dụng cho các hình thức họp khác./.

Ngọc Bích - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Đang online: 12
Hôm nay: 969
Đã truy cập: 375907
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.