xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Thông tin người phát ngôn báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19-01-2022

- Họ và Tên: Ông Trần Chí Hùng;

- Chức vụ: Giám đốc Sở;

- Số điện thoại: 0918668155;

- Email: hungtc.snn@haugiang.gov.vn


Đang online: 1
Hôm nay: 1273
Đã truy cập: 536350
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.