xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248 và 249

Ngày 15-12-2021

Sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành quy định về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm của nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc (Lệnh số 248) và quy định kiểm soát an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Lệnh số 249), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng SPS Việt Nam và các Cục chuyên ngành đã có nhiều văn bản, hội nghị, hội thảo phổ biến, hướng dẫn triển khai các quy định này. Trên cơ sở nội dung tại công hàm số 353.2021 ngày 27/9/2021 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc hướng dẫn thực hiện Lệnh 248 và các nội dung trao đổi với phía Bạn; tiếp theo Hội nghị trực tuyến ngày 22/9/2021 phổ biến các quy định mới của Trung Quốc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tổng hợp các nội dung liên quan đến việc đăng ký danh sách doanh nghiệp và yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc tại Phụ lục đính kèm. Cục thông báo và đề nghị các cơ sở như sau:

1. Các cơ sở chưa có tên trong danh sách xuất khẩu vào Trung Quốc, có nhu cầu đăng ký xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc: Nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn có liên quan (chi tiết đăng tải tại website của  Cục  Quản  lý  chất  lượng  nông  lâm  sản  và  thủy  sản,  địa  chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn/quy-dinh-cua-trung-quoc-cap-nhat-lenh-248-249-thay-the-lenh-145-ve-dang-ky-cong-nhan-va-quan-ly-co-so-san-xuat-che-bien-dong-goi-van-chuyen-thuc-pham-nuoc-ngoai_t221c313n334) và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo.

2. Các cơ sở đang có tên trong danh sách xuất khẩu vào Trung Quốc: Nghiên cứu kỹ quy định, hướng dẫn có liên quan (chi tiết đăng tải tại website của  Cục  Quản  lý  chất  lượng  nông  lâm  sản  và  thủy  sản, địa  chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn/quy-dinh-cua-trung-quoc-cap-nhat-lenh-248-249-thay-the-lenh-145-ve-dang-ky-cong-nhan-va-quan-ly-co-so-san-xuat-che-bien-dong-goi-van-chuyen-thuc-pham-nuoc-ngoai_t221c313n334); chủ động trao đổi với nhà nhập khẩu Trung Quốc để tuân thủ đúng các quy định này trong quá trình sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc.

          Đây là quy định mới của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Chi cục  Quản  lý  chất  lượng  nông  lâm  sản  và  thủy  sản thông báo đến các cở sở để nghiên cứu kỹ và thực hiện.

          Nguồn tin: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản


Đang online: 3
Hôm nay: 1369
Đã truy cập: 997729
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.