xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và thăng hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 21-07-2021

Ngày 20/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và thăng hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hậu Giang năm 2021.

- Công nhận 21 sản phẩm của 16 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên, trong đó: 06 sản phẩm đạt 4 sao (có 01 sản phẩm thăng hạng từ 3 sao lên 4 sao), 15 sản phẩm đạt 3 sao.

- Các chủ thể sản xuất có sản phẩm này được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng giấy chứng nhận, logo và thứ hạng sao sản phẩm OCOP để in/dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.

Kết quả công nhận có giá trị trong 03 năm, kể từ ngày 20/7/2021.

(Kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

BT. Văn phòng Sở


Đang online: 12
Hôm nay: 993
Đã truy cập: 375931
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.