xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 14-12-2021

- Họ và Tên: Ông Dương Hải Lâm;

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở;

- Số điện thoại: 0903644013;

- Email: lamdh.snn@haugiang.gov.vn


Đang online: 2
Hôm nay: 1318
Đã truy cập: 536395
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.