xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Nghiệm thu cơ sở dự án cấp tỉnh về mô hình sản xuất tôm - lúa luân canh trên vùng đất phèn nhiễm mặn ngoài đê ở huyện Long Mỹ

Ngày 24-04-2020

 

Tham dự và chủ trì cuộc họp có Ông Ngô Minh Long - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT. Sự tham dự của GS.TS. Trần Ngọc Hải - Đại học Cần Thơ, Ông Lê Xuân Tý - PGĐ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, ThS. Nguyễn Văn Ngẫu - Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT tỉnh cùng các đơn vị thuộc Sở và đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Mỹ.

Dự án nhằm xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững trên vùng đất phèn nhiễm mặn mùa khô để khuyến cáo cho người dân ở địa phương nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Theo báo cáo, dự án được thực hiện 24 tháng, từ tháng 5/2017 đến tháng 5/2019, gia hạn đến tháng 5/2020. Nội dung thực hiện dự án gồm: xây dựng 2 mô hình nuôi tôm - lúa, trong đó nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến (6 hộ/6,1ha); thực hiện điều tra 60 hộ về mô hình 2 lúa, tôm - lúa và cá - lúa. Từ đó, so sánh đánh giá hiệu quả và khuyến cáo nhân rộng tại địa phương. 

Qua dự án, nông dân có thể có được nhiều lựa chọn thay cho lúa 2 vụ kém hiệu quả như, mô hình tôm - lúa (quảng canh và quảng canh cải tiến), mô hình cá - lúa, trong đó sản xuất lúa theo hướng chất lượng và an toàn. Lựa chọn của nông dân cũng phụ thuộc nhiều vào khả năng đầu tư kinh phí, sự am hiểu về kỹ thuật, yếu tố về nồng độ mặn trên ruộng nuôi có thích hợp đối tượng nuôi, trồng hay không,...

Sau khi nghiệm thu cơ sở, Chủ nhiệm dự án sẽ báo cáo nghiệm thu chính thức với Hội đồng của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh và có khuyến cáo cụ thể cho người dân.

Bành Đức Tín
TTKN Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 88
Đã truy cập: 90628
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.