xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ngày Pháp luật, tháng 3 năm 2022 của Khối Văn phòng Sở

Ngày 23-03-2022

Ngày 22/3/2022, tại Phòng họp số 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật. Tham dự có bà Trần Thị Thùy Linh – Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Ngày Pháp luật, cùng 18 công chức Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ và Thanh tra Sở.

Các tuyên truyền viên lần lượt triển khai 05 văn bản pháp luật như: Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID -19; Quyết định số 115/QĐ-BNV ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai Đề án “hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Kết luận số 67/TB-VPCP ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

 Qua buổi sinh hoạt Ngày pháp luật nêu trên giúp công chức, nâng cao nhận thức về Chương trình phòng, chống dịch COVID -19; mục tiêu, nhiệm vụ Đề án “hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phụ vụ của cơ quan hành chính nhà nước; các quy định về điều kiện và trình tự thủ tục công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đánh giá chung về kinh tế tập thể, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; bài học kinh nghiệp, mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; các quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Kết luận buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật, bà Trần Thị Thùy Linh, đề nghị các công chức tiếp tục cập nhật, nghiên cứu các văn bản khác liên quan đến ngành và lĩnh vực phụ trách. Để áp dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ được tốt hơn./.

Trần Vinh Hiển - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT


Đang online: 3
Hôm nay: 1231
Đã truy cập: 536308
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.