xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ngày Pháp luật, tháng 02 năm 2022

Ngày 22-02-2022

Vừa qua, tại Phòng họp số 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật”. Tham dự và chủ trì có bà Trần Thị Thùy Linh – Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng 20 công chức Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ và Thanh tra Sở tham dự.

Các tuyên truyền viên lần lượt triển khai 06 văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính  phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 67/QĐ-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị định số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Chương trình số 07/CTr-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang công tác năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang. Qua buổi sinh hoạt Ngày pháp luật nêu trên giúp công chức, nâng cao nhận thức về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; biết được Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh.

Kết luận buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật, Bà Trần Thị Thùy Linh, đề nghị ngoài nội dung các văn bản được triển khai hôm nay, các công chức tiếp tục cập nhật, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến ngành và lĩnh vực phụ trách. Để nâng cao nhận thức về pháp luật, thực thi nhiệm vụ được giao tốt hơn./.

Trần Vinh Hiển - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT


Đang online: 1
Hôm nay: 1237
Đã truy cập: 536314
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.