xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ngã Bảy “Tăng cường công tác phòng, chống dại trên chó, mèo”

Ngày 08-07-2022

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh dại trên đàn chó, mèo, Chi cục Chăn nuôi Thú y- Thuỷ sản tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 13/KH-CCCNTYTS  ngày 20 tháng 4 năm 2022 về Kế hoạch triển khai mô hình “dân vận khéo” với chủ đề: “Tuyên truyền , vận động người dân thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống bệnh Dại chó, mèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”; Theo đó, UBND thành phố Ngã Bảy ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 25/4/2022 về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030 của Uỷ ban nhân dân thành phố Ngã Bảy. Phòng Kinh tế cũng ban hành công văn số 72/PKT ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc phối hợp triển khai mô hình dân vận khéo năm 2022 với chủ đề “Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống bệnh Dại chó, mèo trên địa bàn thành phố Ngã Bảy”.

Năm 2022, Tổng đàn chó mèo trên địa bàn là 1955 con/1358 hộ nuôi; tỷ lệ tiêm phòng năm 2021 đạt 52,2%. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Thú y địa phương tiếp tục thực hiện công tác tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó là 749 con/523 hộ. Đồng thời vận động hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh Dại là 219 hộ/333 con chó.

Với tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt, chủ yếu do ý thức người chăn nuôi chưa nhận thức đúng và đầy đủ mức độ nguy hiểm của bệnh dại và hiệu quả của việc tiêm phòng bệnh dại trên chó, mèo. UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Tỉnh; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn rà soát, tổ chức tiêm phòng định kỳ các bệnh phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng đối với từng bệnh; chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo quy định khi có ổ dịch bệnh xảy ra hoặc khi có quyết định công bố dịch bệnh. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các video chuyên đề: Chung tay phòng ngừa bệnh dại: với các nội dung: Hiểm hoạ khôn lường của bệnh Dại; những lưu ý khi tiêm ngừa vắc xin hiệu quả và cấp phát tờ rơi tuyên truyền về bệnh Dại cho hộ dân có nuôi chó, mèo trên địa bàn thành phố.

                 Huỳnh Thị Lệ Thi - Trạm Chăn nuôi và thú y thành phố Ngã Bảy


Đang online: 3
Hôm nay: 80
Đã truy cập: 611627
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.