xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 25/9/2021 đến 01/10/2021 (điều chỉnh lần 8)

Ngày 24-09-2021

THỨ BẢY – NGÀY 25/9/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Giao CCTT&BVTV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến “Giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội”. Mời P.KH-NV, các Chi cục: CNTY-TS, QLCLNLS&TS cùng dự. Giao Chi cục CNTY-TS chuẩn bị nội dung, tài liệu, hậu cần và mời các đơn vị có liên quan. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

CHỦ NHẬT – NGÀY 26/9/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và địa phương về giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid – 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Giao P.KH-NV, CCKL, CCTL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp BCS & TT.UBND tỉnh.

THỨ HAI – NGÀY 27/9/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Đi cùng Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát thực tế một số mô hình trên địa bàn huyện Châu Thành A, sau đó làm việc tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung. 

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp rà soát quy định do địa phương ban hành chưa đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vân tải, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ tại các chốt kiểm soát dịch hoặc địa bàn một số địa phương. Điểm tại Hội trường Sở Giao thông vận tải.

THỨ BA – NGÀY 28/9/2021   

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021, góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 – 2030 và Mittinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại. Mời P.KH-NV, Chi cục CNTY-TS cùng dự. Giao CCCNTY-TS chuẩn bị nội dung, tài liệu, hậu cần. Điểm tại phòng họp VNPT chi nhánh tỉnh.

- 08 giờ 00’: Ủy quyền Lãnh đạo CCTL: Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam về khai thác nước mặt tại khu vực 6, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Giao CCTT&BVTV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội thảo trực tuyến về Kiểm soát bệnh Dại tại Việt Nam. Giao CCCNTY-TS chuẩn bị nội dung, mời các đơn vị liên quan và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Công Thương về việc xây dựng Đề án khu, cụm công nghiệp. Mời P.KH-NV cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ TƯ – NGÀY 29/9/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Làm việc với Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Làm việc trực tuyến với Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam, Bộ Xây dựng. Mời P.KH-NV cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Long Mỹ.

THỨ NĂM – NGÀY 30/9/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp trực tuyến với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Mời Chi cục PTNT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội nghị triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Mời Đ/c Hiển - VPS cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 30’: Ủy quyền Chánh Văn phòng Sở: Dự “Chương trình phối hợp thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia.vn tại tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Giao CCTT&BVTV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU – NGÀY 01/10/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2021. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến “Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Thu Đông, Mùa năm 2021; triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tại các tỉnh, thành phố Nam bộ”. Mời P.KH-NV, các Chi cục: TT&BVTV, TL, QLCLNLS&TS; Trung tâm KN&DVNN cùng dự. Giao Chi cục TT&BVTV chuẩn bị nội dung, tài liệu, hậu cần. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 08 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời Chánh Văn phòng Sở; Ban Lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc TTKN&DVNN cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp thông qua báo cáo khó khăn, vướng mắc việc xác định đơn giá cây trồng tại thời điểm thu hồi để làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ cây trồng chưa đạt loại C theo Quyết định số 14/QĐ-UBND. Giao Chi cục TT&BVTV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố Vị Thanh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 36. LLV so 36_DC lan 8.2.doc_20210929160932.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1432
Đã truy cập: 376369
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.