xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 25/10/2021 đến 29/10/2021 (điều chỉnh lần 7)

Ngày 22-10-2021

CHỦ NHẬT– NGÀY 24/10/2021

14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu. 

THỨ HAI – NGÀY 25/10/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp với các đơn vị: CCTT&BVTV, CCCNTY-TS, TTKN&DVKN. Mời VPS, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tổ chức của các đơn vị cùng dự. Giao VPS chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở + Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Làm việc với Ban Quản lý Dự án VnSAT về Kế hoạch triển khai thực hiện các TDA và giải ngân vốn năm 2021. Mời thành viên Ban VnSAT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ BA – NGÀY 26/10/2021 

- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở + Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Giao CCTL chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 08 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/10/2003, Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2020. Mời P.KH-NV, các Chi cục, Trung tâm thuộc Sở cùng dự. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung, đ/c Hiển_VPS chuẩn bị phòng họp trực tuyến. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự họp nghiệm thu mô hình thuộc Dự án sản xuất cây có múi công nghệ tiên tiến tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Cty Cổ phần Nông nghiệp CNC tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh. 

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Tọa đàm trực tuyến về xuất khẩu rau quả sang thị trường EU. Mời P.KH-NV, CCTT&BVTV, CCQLCLNLS&TS cùng dự. Giao CCTT&BVTV phối hợp với CCQLCLNLS&TS chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở (theo Lịch UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’: Ủy quyền Lãnh đạo Chi cục QLCLNLS&TS: Dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Điểm tại phòng họp trực tuyến Đoàn ĐBQH tỉnh.

- 16 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh. 

THỨ TƯ – NGÀY 27/10/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco). Tập trung tại UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự họp bàn nội dung tham gia Triển lãm trực tuyến Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2021. Mời TTKN&DVNN cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Công Thương.

- 09 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Làm việc với Đoàn Kiểm tra tình hình Quản lý và sử dụng tài sản công. Giao VPS phối hợp P.KH-NV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Thăm và làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy (theo lịch UBND tỉnh).

- 14 giờ 00’: Ủy quyền Chi cục CNTY-TS: Dự Hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại Chi cục CNTY-TS.

THỨ NĂM – NGÀY 28/10/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp với các Chuyên gia về đóng góp cho Chiến lược phát triển của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội thảo về thực trạng và giải pháp thành lập liên hiệp hợp tác xã trên thuộc lĩnh vực lúa gạo. Mời Chi cục PTNT cùng dự. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự họp thông qua dự thảo Nghị quyết Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Ủy quyền Lãnh đạo TTKN&DVNN: Dự họp trực tuyến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Điểm tại phòng họp trực tuyến Đoàn ĐBQH tỉnh.

THỨ SÁU – NGÀY 29/10/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội thảo về thực trạng và giải pháp thành lập liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực thủy sản. Mời Chi cục PTNT cùng dự. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Mời P.KH-NV cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự họp thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 phục vụ họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp Ban chấp hành Đảng ủy Sở. Mời tất cả thành viên Ban chấp hành cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ BẢY – NGÀY 30/10/2021

08 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự họp thông qua Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang. Giao đ/c Hiện_VPS chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 40. LLV so 40_DC lan 7.doc_20211028135313.doc

Đang online: 11
Hôm nay: 860
Đã truy cập: 375798
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.