xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 18/9/2021 đến 24/9/2021 (điều chỉnh lần 4)

Ngày 17-09-2021

THỨ HAI – NGÀY 20/9/2021

14 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về chuẩn bị kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh. Giao CCTL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA – NGÀY 21/9/2021 

- 07 giờ 30’: Ban Giám đốc Sở: Họp rà soát, chuẩn bị nội dung làm việc theo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy. Mời đ/c Lâm_VPS, đ/c Ngọc_P.KH-NV, đ/c Đức_CCQLCLNLS&TS, đ/c Thúy_CCTT&BVTV, đ/c Cường_CCCNTY&TS, đ/c Thân_CCKL, đ/c Tân_TTKN&DVNN cùng dự. Giao đ/c Ngọc, TP.P.KH-NV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp Ban VnSAT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021. Mời thành viên Ban VnSAT cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ TƯ – NGÀY 22/9/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở + Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về chuẩn bị nội dung theo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy. Mời Thủ trưởng các đơn vị: P.KH-NV; các Chi cục: TT&BVTV, CNTY-TS, PTNT, QLCLNLS&TS; Trung tâm KN&DVNN cùng dự. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Hội thảo Tổng kết dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành Nông nghiệp Việt Nam. Mời P.KH-NV, Ban VnSAT, CCTT&BVTV, TTKN&DVNN cùng dự. Giao Ban VnSAT chuẩn bị nội dung, hậu cần. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp rà soát số liệu giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 và Kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021. Giao P.KH-NV, Ban VnSAT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ NĂM – NGÀY 23/9/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Mời đ/c Ngọc, TP_P.KH-NV cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Giao CCTT&BVTV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự họp đề xuất chủ trương thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Hậu Giang. Mời P.KH-NV cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ SÁU – NGÀY 24/9/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 (theo hình thức BOT). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV và trước Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mời P.KH-NV cùng dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 35. LLV so 35_DC lan 4.doc_20210923162605.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 1427
Đã truy cập: 376364
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.