xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 09/10/2021 đến 15/10/2021 (điều chỉnh lần 4)

Ngày 08-10-2021

THỨ BẢY – NGÀY 09/10/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Giao P.KH-NV, CCKL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp BCS & TT.UBND tỉnh.

THỨ HAI – NGÀY 11/10/2021

- 09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự họp giao ban trực tuyến hợp phần Lúa gạo Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Giao Ban VnSAT chuẩn bị nội dung, hậu cần, mời các thành phần có liên quan và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII”. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 17 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 cấp tỉnh trực tuyến với địa phương. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh. 

THỨ BA – NGÀY 12/10/2021 

- 07 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Làm việc với Sở Tài chính, Cty CP Nông nghiệp CNC Hậu Giang về kinh phí thực hiện Đề án giống. Mời đ/c Lực, đ/c Yến P.KH-NV cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (đến hết ngày 14/10/2021).

- 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp Tổ triển khai thực hiện mô hình sinh kế Dự án Cống Cái Lớn – Cái Bé. Mời thành viên Tổ cùng dự. Giao P.KH-NV phối hợp CCTL chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ TƯ – NGÀY 13/10/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Lễ kỷ niệm trực tuyến Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày Asean Quản lý thiên tai. Giao Chi cục Thủy lợi chuẩn bị nội dung, tài liệu, hậu cần. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự họp xem xét đề nghị gia hạn thời gian khai thác nước dưới đất tại Nhà máy đường Phụng Hiệp. Giao CCTL chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp 1 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội thảo trực tuyến thực thi chính sách phục hồi kinh tế và thích ứng với đại dịch Covid-19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương. Mời P.KH-NV cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 16 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Công bố Quyết định về công tác cán bộ. Mời Chánh Văn phòng Sở; Lãnh đạo Chi cục QLCLNLS&TS; Ban Lãnh đạo CCTL cùng dự. Điểm tại CCTL.

THỨ NĂM – NGÀY 14/10/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển logistics và vận tải đường thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến với địa phương sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU – NGÀY 15/10/2021

- 08 giờ 00’: Ban Giám đốc Sở: Dự phiên giải trình về tình hình tổ chức thực hiện Đề án Phát triển Nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030. Mời P.KH-NV, CCPTNT, CCTL, TTKN&DVNN cùng dự. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự họp lấy ý kiến đóng góp các dự án luật. Giao đ/c Hiển, VPS chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng Khánh tiết Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 38. LLV so 38_DC lan 4.doc_20211013170711.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 1433
Đã truy cập: 376370
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.