xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở từ ngày 06/9/2021 đến 10/9/2021 (điều chỉnh lần 7)

Ngày 01-09-2021

THỨ BẢY – NGÀY 04/9/2021

09 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở + Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về tình hình tiêu thụ mía. Mời CCQLCLNLS&TS, CCTT&BVTV dự tại phòng họp số 2; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phụng Hiệp, Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy dự trực tuyến tại đơn vị. Mời TT UBND huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy dự trực tuyến tại đơn vị. VPS chuẩn bị hậu cần.

CHỦ NHẬT – NGÀY 05/9/2021

08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ HAI – NGÀY 06/9/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của UBKT Trung ương. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở + Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Trương Cảnh Tuyên về sàn giao dịch điện tử nông sản. Mời lãnh đạo các đơn vị: VPS; P.KH-NV; các Chi cục: PTNT, TT&BVTV, CNTY-TS, QLCLNLS&TS và TTKN&DVNN cùng dự. Giao VPS chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp trực tuyến Hội đồng KHCN về giải pháp phát triển bền vững đàn heo tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

THỨ BA – NGÀY 07/9/2021 

- 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình hoạt động của đơn vị. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến đôn đốc, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án VnSAT. Giao Ban VnSAT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 15 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Giao CCTT&BVTV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ TƯ – NGÀY 08/9/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm 2021. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp UBKT Đảng ủy Sở. Mời thành viên UBKT Đảng ủy Sở cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

THỨ NĂM – NGÀY 09/9/2021

- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Dự họp trực tuyến với các địa phương về triển khai thực hiện đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường. Mời P.KH-NV, CCPTNT, TTKN&DVNN cùng dự. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Họp thảo luận, thống nhất nội dung và trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời VPS (bộ phận pháp chế), P.KH-NV, CCTL cùng dự. Giao CCTL chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 01 Sở.

- 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác của Tổ Công tác 970, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Mời VPS, P.KH-NV, các Chi cục: TT&BVTV, CNTY-TS, PTNT, QLCLNLS&TS; Trung tâm KN&DVNN dự tại phòng họp số 2 Sở; các Thành viên còn lại của Tổ Công tác 450 dự trực tuyến tại đơn vị. Giao CCTT&BVTV chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc Sở: Làm việc với Bí thư Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của đơn vị. Mời Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở cùng dự. Giao P.KH-NV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

THỨ SÁU – NGÀY 10/9/2021

- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Chí Hùng, GĐ Sở: Họp trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Giao CCTT&BVTV chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 và số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Giang, PGĐ Sở: Họp trực tuyến Hội đồng KHCN về nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn nguyên liệu mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Ủy quyền Lãnh đạo CCTT&BVTV: Dự Hội thảo “Hiện trạng phụ phẩm nông, lâm, thủy sản ở vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp”. Mời P.KH-NV, Chi cục: CNTY-TS, PTNT, CCKL, Trung tâm KN&DVNN cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 Sở.

- 13 giờ 30’: Đ/c Đặng Ngọc Giao, PGĐ Sở: Dự Tọa đàm Nâng cao chất lượng HTX, hỗ trợ liên kết chuổi cung ứng sản xuất, kinh doanh năm 2021. Giao CCPTNT chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 33. LLV so 33_DC lan 7.doc_20210909151907.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1280
Đã truy cập: 376217
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.