xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Kiểm tra hoạt động kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y Tết Đoan Ngọ năm 2022

Ngày 06-06-2022

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Đoàn Kiểm tra số 27 Chi cục chăn nuôi Thú y –Thuỷ sản tỉnh Hậu Giang về Kiểm tra hoạt động kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trước tết Đoan Ngọ năm 2022.

Nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong dịp tết Đoan Ngọ, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Ngã Bảy đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP đảm bảo cung cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

          Ngày 02- 03/6/2022 Trạm chăn nuôi và Thú y thành phố Ngã Bảy tiến hành công tác kiểm tra các cơ sở, điểm giết mổ gia súc - gia cầm; các quầy kệ kinh doanh sản phẩm động vật; Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Ông Tôn Thất Dũng đại diện lãnh đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y, Đội lưu động và cán bộ thú y xã, phường.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra các giấy tờ có liên quan (giấy chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận tiêm phòng, kiểm tra dấu kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y quầy kệ….). Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm. Tuy nhiên cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm về ATTP, nhất là trong đợt cao điểm này; qua đó nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc về sản phẩm không đảm bảo đối với người dân./.

                             Huỳnh Thị Lệ Thi-Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Ngã Bảy


Đang online: 2
Hôm nay: 79
Đã truy cập: 611626
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.