xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Kiểm tra, đánh giá để cấp mã số vùng trồng trên lúa tại huyện Long Mỹ

Ngày 10-06-2022

Sáng ngày 09 tháng 6 năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang thực hiện kiểm tra, đánh giá thực tế vùng trồng lúa phục vụ cho việc cấp mã số vùng trồng xuất khẩu trên cây lúa tại huyện Long Mỹ. Thành phần tham gia kiểm tra, đánh giá gồm có bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng và chuyên viên của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; ông Trần Hoài Nhân, Trưởng trạm và viên chức Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Các thành phần tham gia kiểm tra, đánh giá đã xem xét hồ sơ kỹ thuật đề nghị cấp mã số vùng trồng của hai tổ chức: Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Lợi xây dựng vùng trồng lúa với diện tích 117,23 ha/78 hộ tại địa bàn xã Thuận Hưng; Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Nhật Quang Nông xây dựng vùng trồng lúa với diện tích 57,7ha/ 24 hộ tại địa bàn xã Lương Nghĩa. Sau khi xem xét hồ sơ kỹ thuật, các thành phần tham gia đánh giá tiến hành khảo sát thực địa tại hai vị trí vùng trồng lúa.

Ảnh: Bà Nguyễn Thanh Thúy (đứng thư 2 từ bên phải sang) kiểm tra thực địa vùng trồng lúa tại huyện Long Mỹ. Nguồn: Trạm TT&BVTV huyện Long Mỹ

Qua buổi kiểm tra, bà Nguyễn Thanh Thúy đánh giá cơ bản 02 vùng trồng lúa tại xã Thuận Hưng và Lương Nghĩa nêu trên đáp ứng các quy định theo TCCS 774:2020/BVTV. Tuy nhiên, do hiện tại lúa đang ở giai đoạn làm đòng, chưa đủ cơ sở đề nghị cấp mã số, Chi cục sẽ tiến hành kiểm tra lại vào giai đoạn lúa chuẩn bị thu hoạch, nếu đạt yêu cầu sẽ gửi hồ sơ về Cục Bảo vệ thực vật đề nghị cấp mã số vùng trồng theo quy định./.

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Long Mỹ


Đang online: 5
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 611632
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.