xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng từ đầu mùa khô năm 2022

Ngày 14-04-2022

Thực hiện Thông báo số 01/TB-BCĐ.KHBVPTR ngày 25 tháng 2 năm 2022 của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang về thông báo nâng cấp dự báo cháy rừng. Kể từ ngày 01/03/2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ nâng mức cảnh báo cháy rừng từ cấp I (cấp thấp) lên cấp III (cấp cao) trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức ứng trực cháy rừng từ Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, xã và các đơn vị chủ rừng kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ.

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2022,  Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND huyện kiện toàn lại 02 BCĐ PCCCR cấp huyện với 36 thành viên, Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND các xã, thị trấn củng kiện toàn lại 15 BCĐ PCCCR với 190 thành viên; phối hợp với các địa phương có diện tích rừng và các đơn vị chủ rừng tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR được 40 cuộc/1.287 người tham dự; các Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn thao tác và cách triển khai đội hình chữa cháy rừng cho các tổ PCCCR tại chỗ của BCĐ xã: 03 cuộc với 257 người tham dự nhằm phát huy có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền với các hình thức khác như: Loa phát thanh của huyện, xã được 88 lượt, thời lượng phát khoảng 02 phút/lượt; phát tờ rơi cho người dân sống gần rừng và trong rừng được 2.385 tờ; công tác tuần tra bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng và lực lượng liên ngành tổ chức được 209 cuộc/430 lượt người tham gia.

Mặc dù hiện tại trên địa bàn tỉnh có những cơn mưa trái mùa đến sớm nhưng công tác ứng trực cháy rừng vẫn được triển khai từ Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, xã và các đơn vị chủ rừng và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng cho đến khi có Văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh.                  

Danh Hồ - Chi cục Kiểm lâm


Đang online: 1
Hôm nay: 1315
Đã truy cập: 536392
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.