xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Huyện Châu Thành triển khai mô hình nuôi lươn theo chuỗi sạch xuất khẩu

Ngày 12-07-2022

Ngày 8 tháng 7 năm 2022, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành đã phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai cho 40 hộ tham gia đại diện cho 130 hộ đang nuôi trên địa bàn huyện.