xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Huyện Châu Thành: Phát triển chăn nuôi bền vững phù hợp thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-07-2021

Để đảm bảo phát triển chăn nuôi phù hợp với Quyết định 30/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 05 tháng 7 năm 2021 Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn huyện Châu Thành.

Trên cơ sở đó Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức triển khai kế hoạch trong đó nêu rõ nội dung và lộ trình thực hiện đến người dân trên địa bàn huyện thông qua Đài phát Thanh huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống Tổ kỹ thuật các xã, thị trấn.

(Đính kèm Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2021)

Qua việc ban hành kế hoạch bước đầu đã góp phần thuận lợi cho việc quản lý phát triển chăn nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Lý Thị Thảo - Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Châu Thành


Đang online: 2
Hôm nay: 1310
Đã truy cập: 376247
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.