xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Hội thảo Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 19-07-2022

       Ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp. Chủ trì Hội thảo có Ông Trần Chí Hùng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học - Cần Thơ; Ông Tống Hoàng Khôi – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo: Các cơ quan quan trung ương; các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo 29 Doanh nghiệp; 10 Hợp tác xã đang đầu tư hoặc tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hậu Giang; các cơ quan, báo đài Trung ương và địa phương.

Theo đó, phát biểu khai mạc Hội thảo ông Tống Hoàng Khôi khẳng định với tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh Hậu Giang đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn nông nghiệp với du lịch, nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, kết nối công nghiệp chế biến với thị trường, từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước phát triển đột phá cho lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Trong Hội thảo có 06 tham luận và 02 ý kiến thảo luận của các chuyên gia nghiên cứu, nhà quản lý và các doanh nghiệp, Hợp tác xã cụ thể như sau:

Ảnh: Quang cảnh Hội thảo

Trong 06 bài tham luận được chia sẽ tâm huyết, chân thành: Định hướng thị trường, phát triển công nghiệp chế biến nông sản” với 04 nội dung: Thực trạng công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản của việt nam; định hướng phát triển chế biến nông lâm thủy sản của việt nam đến năm 2030; định hướng thị trường và phát triển công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh Hậu Giang; Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của các địa phương, đề xuất chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp Hậu Giang. Theo đó, đã trình bày 03 nội dung: (1) Tình hình thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn của Việt Nam:  Tiềm năng, cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tình hình thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp nông lâm thủy sản; những hạn chế, rào cản; nguyên nhân; (2) Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của một số địa phương như: Sơn La, Lâm Đồng; (3) Đề xuất chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tại Hậu Giang; Định hướng hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn giữa UBND tỉnh Hậu Giang và trường Đại học Cần Thơ; kết nối chuỗi giá trị ngành hàng nông, thủy sản tỉnh Hậu Giang; tiềm năng xuất khẩu nông sản việt nam và một số giải pháp giúp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; xây dựng vùng nguyên liệu trái cây.

Trong 02 thảo luận đầy tâm huyết của doanh nghiệp: Công ty Ba Sương, đề xuất tỉnh Hậu Giang ngoài 05 sản phẩm chủ lực, nên bổ sung thêm cây Rất và cây Bắp non; đồng thời tăng cường liên kết, sản xuất tiêu thụ nông sản giữa Hợp tác xã, Doanh nghiệp và nông dân, đảm bảo hợp tác bền vững lâu dài; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích giữa các bên khi tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Công ty San Hà, đến Hậu Giang là tìm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực gia cầm, hiện nay chưa có Doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực này; thịt gia cầm đông lạnh của San Hà đã có chính sách liên kết và phân khúc thị trường, chăm sóc khách hàng; sau dịch bệnh Covid – 19, Công ty San Hà đã đồng hành cùng các Doanh nghiệp khác phục hồi lại nền kinh tế; mong muốn các sở, ban ngành của Hậu Giang, đồng hành cùng Doanh nghiệp để phát triển chăn nuôi; thị trường trong nước đang cân bằng, các doanh nghiệp đang hướng ra thị trường xuất khẩu.

Kết luận Hội thảo Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Nông nghiệp, ông Tống Hoàng Khôi – nhấn mạnh:

- Thông qua Hội nghị tỉnh Hậu Giang nhận thấy: (1) Tiếp tục đổi mới tư duy đầu tư vào nông nghiệp, cần có sự vào cuộc và hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân; (2) Thường xuyên, tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC tạo động lực cho cải thiện môi trường cạnh tranh; (3) Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực vào đầu tư kết cấu hạ tầng; xây dựng thể chế, cơ chế chính sách nhằm huy động và kết hợp các nguồn lực; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, yếu tố quyết định sự phát triển; (4) Hoạt động kêu gọi đầu tư phải đi đôi với cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tạo niềm tin và thân thiện với nhà đầu tư,…

- Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới hoạt động thu hút đầu tư vào nông nghiệp, tỉnh Hậu Giang sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: (1) Quy hoạch, định hướng phát triển và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; (2) Tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu 05 sản phẩm chủ lực của tỉnh; (3) Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ; (4) Xây dựng hoàn thiện và triển khai một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp./.

Trần Vinh Hiển - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT


Đang online: 1
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 611565
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.