xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 22-01-2021

Ngày 21/01/2021, tại phòng họp số 01 Sở, Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Giao, Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Dương Hải Lâm, Phó Chủ tịch Công đoàn cùng tất cả công đoàn viên Công đoàn.