xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Hiệu quả từ việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả

Ngày 15-06-2020

Ảnh: Ông Lê Hồng Việt, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Mỹ (áo đỏ) kiểm tra dưa hấu trồng trên đất trồng lúa có hiệu quả

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2020, ông Lê Hồng Việt - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Mỹ cùng với lãnh đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đi thăm một số mô hình chuyển đổi cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A.

Qua kiểm tra cho thấy, đất lúa chuyển đổi sang trồng cây hàng năm có lợi nhuận từ 180 triệu đến 205 triệu đồng/ha/năm (tùy loại cây trồng), cao gấp 3 đến 5 lần so với trồng lúa; cây trồng lâu năm có lợi nhuận từ 200 triệu đến 315 triệu đồng/ha/năm cao gấp 3 đến 7 lần; trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản lợi nhuận từ 60 triệu đến 85 triệu đồng/ha/năm cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa.

Theo ông Lê Hồng Việt, trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả theo kế hoạch chuyển đổi đxa được phê duyệt. Đồng thời, trong quá trình chuyển đổi đất trồng lúa cần quan tâm những vấn đề sau: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng theo hướng giảm tích cực diện tích vùng sản xuất lúa năng suất thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; khai thác tối đa lợi thế vùng để xây dựng các vùng chuyên canh đáp ứng nhu cầu thị trường kết hợp với xây dựng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu hàng hoá đối với các loại nông sản lợi thế. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất nhằm đảm bảo đủ năng lực thực hiện các hợp đồng kinh tế ổn định, bền vững cho nông sản địa phương.

Được biết, tính từ năm 2017 đến nay, theo thống kê toàn huyện Long Mỹ đã chuyển đổi khoảng 450 ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây trồng lâu năm và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản./.

                                           Trần Hoài Nhân

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Long Mỹ


Đang online: 1
Hôm nay: 148
Đã truy cập: 90688
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.