xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Hậu Giang đánh giá xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày 06-12-2021

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã thực hiện đánh giá xếp loại các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và hiệu lực quản lý nhà nước.

Triển khai thực hiện Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNTT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hoạt đông tại cơ sở chế biến cá thát lát

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hậu Giang thực hiện đánh giá, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh và công khai kết quả đánh giá xếp loại từ tháng 01/2021 đến tháng 11/2021 cụ thể như sau:

- Các cơ sở thuộc diện cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT có 02 cơ sở thuộc loại A; 43 cơ sở loại B; 01 cở sở thuộc loại C (đã hướng dẫn thực hiện khắc phục theo quy định);

- Các cơ sở không thuộc diện cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm được thực hiện ký cam kết về An toàn thực phẩm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT là 11 cơ sở.

Qua kết quả đánh giá cho thấy, các cơ sở chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, vẫn còn cơ sở chưa tuân thủ, áp dụng các quy định về an toàn thực phẩm. Chi cục cũng đã hướng dẫn khắc phục để đáp ứng yêu cầu trong sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng (Đính kèm danh sách).

Nguồn tin: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 1385
Đã truy cập: 997745
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.