xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

Ngày 01-07-2020

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang (Địa chỉ: Số 9 đường Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)       

  Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để bổ sung.

Bước 3: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sẽ tiến hành thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. Trường hợp không cấp giấy sẽ thông báo nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

          - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT;

           b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và xem xét cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (trường hợp không cấp phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Hành chánh công tỉnh Hậu Giang

- Địa chỉ: Số 09, đường Điện Biên Phủ, Phường V, Tp Vị Thanh, Hậu Giang.

- Điện thoại: 02933 581 733

7. Mẫu đơn, tờ khai:

          - Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT;

          8. Phí, lệ phí:

* Phí: Không có.

* Lệ phí: Không có.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.

10. Điều kiện TTHC: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNTngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

      - Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

 -Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QT TT 3.doc_20210629193305.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1174
Đã truy cập: 479791
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.