xem chi tiet tin - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Ngày 01-07-2020

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang (Địa chỉ: Số 9 đường Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)       

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để bổ sung.

Bước 3: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sẽ tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở nếu đạt hoặc thông báo nêu rõ lý do không cấp giấy nếu không đạt.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

          - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT;

          - Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI Thông tư 38/2018/TT-BNN.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết:

- 14 ngày làm việc (Trường hợp cơ sở chưa được thẩm định xếp loại A hoặc B).

- 10 ngày làm việc (Trường hợp cơ sở đã được thẩm định xếp loại A hoặc B).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Phục vụ Hành chánh công tỉnh Hậu Giang

- Địa chỉ: Số 09, đường Điện Biên Phủ, Phường V, Tp Vị Thanh, Hậu Giang.

- Điện thoại: 02933 581 733

7. Mẫu đơn, tờ khai:

          - Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT;

          - Mẫu bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI Thông tư 38/2018/TT-BNN.

8. Phí, lệ phí:

* Phí:

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: 700.000 đồng/lần/cơ sở (Quy định tại Biểu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính).

* Lệ phí: Không có.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện.

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNTngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

          - Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

 -Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QT TT 2.doc_20210629193749.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1246
Đã truy cập: 479863
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.