van ban cua so - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 24 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
2182/SNNPTNT-CCTL 08/12/2021 V/v xây dựng lồng ghép Kế hoạch phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hậu Giang
2115/SNNPTNT-CCTL 26/11/2021 V/v triển khai Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
60/QĐ-CCTL 22/10/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
28/QĐ-CCKL 23/09/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
74/KH-SNNPTNT 17/09/2021 Về việc Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
05B/QĐ-CCPTNT 14/09/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
29/QĐ-CCQLCL 13/09/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
46/QĐ-CCCNTYTS 13/09/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
218/BC-SNNPTNT 19/08/2021 Về việc Tình hình thực hiện công tác tháng 8/2021 và kế hoạch tháng 9/2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1411/SNNPTNT-VP 16/08/2021 Về việc Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
69/KH-SNNPTNT 13/08/2021 Về việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp năm 2022
47/QĐ-CCTT&BVTV 23/07/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
61/KH-SNNPTNT 13/07/2021 Về việc Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2022
49/KH-SNNPTNT 01/06/2021 Về việc Tổ chức thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2021
343/SNNPTNT-VP 04/03/2021 V/v gửi thông tin người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí
176/QĐ-CCPTNT 30/10/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
36/QĐ-CCTTBVTV 25/10/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
375/QĐ-CCTL 15/09/2020 Về việc công bố hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
39/QĐ-CNTY 03/09/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
222/QĐ-CCTS 25/08/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
17/QĐ-CCKL 20/08/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
44/QĐ-QLCL 18/08/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
495/QĐ-SNNPTNT 13/08/2020 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
934/SNNPTNT-VP 22/04/2020 V/v triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
Đang online: 1
Hôm nay: 1314
Đã truy cập: 376251
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.