van ban cua so - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 28 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
18/KH-SNNPTNT 18/02/2022 Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2022
17/KH-SNNPTNT 18/02/2022 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang
16/KH-SNNPTNT 16/02/2022 V/v Công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
15/KH-SNNPTNT 11/02/2022 V/v Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
2182/SNNPTNT-CCTL 08/12/2021 V/v xây dựng lồng ghép Kế hoạch phòng, chống thiên tai vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hậu Giang
2115/SNNPTNT-CCTL 26/11/2021 V/v triển khai Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
60/QĐ-CCTL 22/10/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
28/QĐ-CCKL 23/09/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
74/KH-SNNPTNT 17/09/2021 Về việc Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
05B/QĐ-CCPTNT 14/09/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
29/QĐ-CCQLCL 13/09/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
46/QĐ-CCCNTYTS 13/09/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015
218/BC-SNNPTNT 19/08/2021 Về việc Tình hình thực hiện công tác tháng 8/2021 và kế hoạch tháng 9/2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1411/SNNPTNT-VP 16/08/2021 Về việc Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
69/KH-SNNPTNT 13/08/2021 Về việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp năm 2022
Đang online: 1
Hôm nay: 218
Đã truy cập: 478837
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.