van ban cua so - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 56 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
101/KH-SNNPTNT 28/11/2022 Về việc Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022 - 2025
293/BC-SNNPTNT 19/11/2022 Về việc Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
291/BC-SNNPTNT 19/11/2022 Về việc Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU
97/KH-SNNPTNT 14/11/2022 Về việc Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023
285/BC-SNNPTNT 11/11/2022 Về việc Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
95/KH-SNNPTNT 07/11/2022 Về việc Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025
4014/QĐ-BNN-TY 24/10/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
03/HD-SNNPTNT 27/09/2022 Về việc Thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022
1442/SNNPTNT-TTKN&DVNN 21/09/2022 V/v hướng dẫn thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng
79/KH-SNNPTNT 09/09/2022 Về việc Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
80/KH-SNNPTNT 09/09/2022 Về việc Trồng cây nhân dịp các ngày Lễ lớn trong năm 2022
150/TTr-SNNPTNT 07/09/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
05/ĐA-SNNPTNT 30/08/2022 Về việc xét thăng hạng từ chức danh Kỹ thuật viên khuyến nông (hạng IV) lên chức danh Khuyến nông viên (hạng III) năm 2022
217/BC-SNNPTNT 30/08/2022 Về việc Công tác cải cách hành chính; Kết quả thực hiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI và DDCI quý 3 năm 2022
78/KH-SNNPTNT 30/08/2022 Về việc Chuyển đổi IPv6 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2023
Đang online: 1
Hôm nay: 1350
Đã truy cập: 997710
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.