van ban cua hdnd ubnd tinh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 60 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
164/KH-UBND 09/09/2021 Về việc Quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025
121/KH-UBND 16/08/2021 Về việc Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
139/KH-UBND 23/07/2021 Về việc Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09-CT/TU 20/07/2021 Về việc tăng cường, chỉ đạo, lãnh đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
17/2021/NQ-HĐND 14/07/2021 Về việc quy định nội dung chi duy tu, bão dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê bao do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
133/KH-UBND 13/07/2021 Về việc Triển khai thực hiện Đề án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
25/QĐ-HĐ 13/07/2021 Về việc Ban hành Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
113/KH-UBND 03/06/2021 Về việc Trồng cây xanh phân tán và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
108/KH-UBND 27/05/2021 Về việc Thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07/CT-UBND 12/05/2021 Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
823/QĐ-UBND 11/05/2021 V/v điều chỉnh bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Điều 1 Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh HG
81/KH-UBND 27/04/2021 Về việc Thực hiện Chương trình hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025
80/KH-UBND 27/04/2021 Về việc Thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trong giai đoạn 2021 - 2025
771/QĐ-UBND 26/04/2021 V/v phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
585/QĐ-UBND 24/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 1242
Đã truy cập: 536319
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.