van ban cua hdnd ubnd tinh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 32 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
199/KH-UBND 24/11/2021 Về việc Thực hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
20/2021/QĐ-UBND 11/11/2021 Về việc Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
139/KH-UBND 23/07/2021 Về việc Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
12/NQ-HĐND 14/07/2021 Về việc quy định nội dung chi di tu, bão dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê bao do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
133/KH-UBND 13/07/2021 Về việc Triển khai thực hiện Đề án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025
07/CT-UBND 12/05/2021 Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
81/KH-UBND 27/04/2021 Về việc Thực hiện Chương trình hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025
80/KH-UBND 27/04/2021 Về việc Thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” trong giai đoạn 2021 - 2025
585/QĐ-UBND 24/03/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
04/2021/NQ-HĐND 10/03/2021 Về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
33/KH-UBND 18/02/2021 Về việc Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2021
25/KH-UBND 04/02/2021 về việc Thực hiện Chương trình hành động phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025 trong năm 2021
01/2021/QĐ-UBND 22/01/2021 Về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số mô hình khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
52/QĐ-UBND 11/01/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang
30/2020/QĐ-UBND 08/01/2021 Về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 465
Đã truy cập: 330218
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.