van ban cua hdnd ubnd tinh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 16 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
30/2020/QĐ-UBND 08/01/2021 Về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
26/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
08/2020/NQ-HĐND 07/07/2020 Về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10/2020/NQ-HĐND 07/07/2020 Về việc quy định nội dung chi và mức hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
680/CT-UBND 24/04/2020 Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tình hình mới
23/2019/QĐ-UBND 23/12/2019 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 V/v ban hành quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13/2019/QĐ-UBND 28/08/2019 Về việc Ban hành Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07/2019/NQ-HĐND 11/07/2019 Về việc Quy định chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
578/CT-UBND 10/04/2019 Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09/2018/QĐ-UBND 10/09/2018 Về việc quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
14/2018/QĐ-UBND 08/09/2018 Về việc ban hành phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Về việc Quy định mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
481/QĐ-UBND 05/04/2018 Về việc Quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
51/20016/QĐ-UBND 29/12/2016 Về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ áp dụng quy định thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 91924
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.