van ban cua chinh phu - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 51 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
38/NQ-CP 17/03/2022 Về việc Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
263/QĐ-TTg 22/02/2022 Về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
12/2022/NĐ-CP 17/01/2022 Về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
04/NQ-CP 10/01/2022 Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
165/NQ-CP 30/12/2021 Về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19
2194/QĐ-TTg 24/12/2021 Về việc Phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”
84/2021/NĐ-CP 22/09/2021 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
1527/QĐ-TTg 14/09/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai
66/2021/NĐ-CP 06/07/2021 Về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
523/QĐ-TTg 01/04/2021 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
414/QĐ-TTg 22/03/2021 về việc Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030
417/QĐ-TTg 22/03/2021 Về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 - 2030
339/QĐ-TTg 11/03/2021 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
174/QĐ-TTg 05/02/2021 Về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030
Đang online: 1
Hôm nay: 123
Đã truy cập: 478746
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.