van ban cua bo nganh tw - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 172 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
470/QĐ-BNN-TT 07/02/2023 V/v Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2023
394/QĐ-BNNPTNT-CLCB 01/02/2023 Về Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023
06/2023/TT-BTC 31/01/2023 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
22/2021/TT-BNNPTNT 15/01/2023 Về việc Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
15/2019/TT-BNNPTNT 15/01/2023 Về việc Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh
02/2023/TT-BTC 06/01/2023 Về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa
26/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
24/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Về quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật
32/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4454/QĐ-BNN-VPĐP 15/11/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
4085/QĐ-BNN-TT 27/10/2022 V/v Phê duyệt Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030
3671/QĐ-BNNPTNT-KTHT 28/09/2022 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
13/2022/TT-BNNPTNT 28/09/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y
11/2022/TT-BNNPTNT 20/09/2022 Về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
377/QĐ-TCTS-NTTS 14/09/2022 Về việc Ban hành tài liệu Hướng dẫn sản xuất, ương dưỡng giống cá tra đảm bảo chất lượng
Đang online: 1
Hôm nay: 1158
Đã truy cập: 997518
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.