van ban cua bo nganh tw - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 77 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
115/QĐ-BNV 24/12/2022 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2022
1099/QĐ-BNNPTNT-CCQLCL 25/03/2022 Về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022
1094/QĐ-BNN-KN 25/03/2022 Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng
5275/QĐ-BNN-VP 31/12/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
14/CT-BCT 29/12/2021 Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ
5016/QĐ-BNN-PC 23/12/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
107/2021/TT-BTC 03/12/2021 Về việc Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030
94/2021/TT-BTC 02/11/2021 Về việc Quy định mức thu quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá
10/2021/TT-BNNPTNT 19/08/2021 Về việc Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
09/2021/TT-BNNPTNT 12/08/2021 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
24/2021/TT-BTC 31/03/2021 Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
101/2020/TT-BTC 23/11/2020 Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y
13/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
Đang online: 2
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 485562
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.